Sunday, January 16, 2011

islam itu mudah

Bila kita menyebut 'islam itu mudah' adakah kita mampu untuk menghuraikan dan memahami tentang istilah ini? kadangkala kita bukan sahaja tidak mampu untuk menerangkan malah kita juga tidak mampu memberikan dalil untuk menguatkan hujah kita.

Banyak dalil dalam al-quran dan as-sunah menjelaskan agama Islam adalah agama yang mudah. Allah berfirman didalam al-quran:
"....dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesukaran."
(Al-Hajj 22: 78)

"Allah mengkehendaki kemudahan bagimu, dan tidak menkehendaki kesukaran bagimu..."
(Al-Baqarah 2:185)Nabi Muhammad saw ada menyebutkan:
" gembirakanlah dan jangan biarkan mereka bertempiaran, permudahkan dan jangan persusahakn." (muslim, 4525)

islam itu mudah kerana apabila seseorang yang baru memeluk agama islam, mereka hanya melakukan perubahan yang sedikit. Pertama mereka perlu melakukan perubahan dari sudut aspek kepercayaan iaitu mengakui Allah adalah tuhan yang Esa. Dan yang kedua adalah dari sudut beberapa amalan yang bersifat fizikal seperti solat. Sebagai contoh, jika sebelum ini mereka menganut agama hindu yang mempunyai dewa seperti shiva, mereka hanya perlu menukarkan kepercayaan itu kepada mempercayai bahawa tida tuhan melainkan Allah dan mereka perlu menukar ritual ibadat agama sebelum ini kepada ritual mengikut agama Islam.

Orang selalu berkata, “Islam agama yang susah. Banyak dos and don’ts (perintah dan larangan/hukum-hakam). Ini haram, itu haram! Apa yang halal??! Susah betul!”

Sebenarnya perintah dan larangan dalam Islam hanyalah sedikit.

Sebagai contoh, Islam melarang penganutnya memakan daging babi. Tetapi dalam masa yang sama, ada ratusan, malah ribuan lagi makanan lain yang halal.

Islam mewajibkan penganutnya untuk menunaikan solat lima kali sehari. Setiap solat hanya mengambil masa lebih kurang lima minit. Ini bermakna, 23 jam 35 minit lagi daripada seharian kehidupan seseorang Muslim adalah di luar solat.

Selain itu, seperti yang dijelaskan sebelum ini, suruhan dan larangan, hukum-hakam dalam Islam adalah untuk kebaikan manusia sendiri.

Umat Islam tidak hidup dalam trial and error. Keseluruhan hidup umat Islam adalah berdasarkan manual yang praktikal yang diberikan oleh Tuhan yang menciptakan manusia dan seluruh alam semesta. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ini mengutuskan Rasul sebagai ‘technician’ untuk menjelaskan manual yang diturunkan kepada manusia agar mereka dapat hidup dengan cara yang terbaik.

…Pada hari ini telah Aku (Tuhan) sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Aku redhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barangsiapa terpaksa kerana kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 5:3

Ajaran Islam mencakupi seluruh aspek kehidupan, samaada dari aspek peribadi, keluarga, social, perundangan, kenegaraan, hiburan, ekonomi, ketenteraan, politik, peradaban dan sebagainya. Ia melingkungi hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta.

Islam bukan semata-mata berkisar tentang kepercayaan, ia juga adalah berkisar tentang amalan. Ia tidak semata-mata berbicara tentang isu spiritual semata-mata, tetapi ia juga membicarakan tentang isu-isu material, fizikal, mental dan emosi.

Dengan manual ini, kita tidak tercari-cari jalan yang diteorikan oleh manusia untuk hidup kita. Tuhan telah memudahkan hidup kita dengan memberikan kita manual yang serba lengkap ini. Apa yang kita perlu lakukan hanyalah merujuk kepada manual ini dan taat kepada perintah Tuhan.

Mudah dalam pengamalan

Tuhan adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Adil. Dia tidak membebani seseorang dengan sesuatu yang tidak mampu ditanggung olehnya.

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya."
(Al-Baqarah 2:286)

Tuhan melihat kepada apa yang terbaik yang dapat kita lakukan. Tuhan tidak membandingkan kita dengan orang lain. Apa yang terbaik yang dapat kita lakukan tidak sama dengan apa yang terbaik yang boleh dilakukan oleh orang lain.

Apabila seseorang memeluk Islam, dia tidak perlu mengamalkan seluruh ajaran islam secara drastic. Dia hanya perlu lakukan apa yang dia termampu, secara berperingkat-peringkat mengikut keutamaan (priority).

Al-Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat

Pada zaman Nabi SAW. dahulu, Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus, sebaliknya ia diturunkan secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun. Oleh itu, para sahabat dapat mempelajari Islam daripada Nabi kemudian mengamalkannya secara berperingkat-peringkat.

Pengharaman arak

Ramai dari kalangan para sahabat adalah kaki botol. Mereka minum arak dengan kuantiti yang banyak. Setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW, arak telah diharamkan. Tetapi pengharaman ini tidak dilakukan secara drastic. Ia dibuat secara bertahap-tahap.

Bermula dengan menjelaskan mudarat arak.

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat mudarat besar dan beberapa manfa`at bagi manusia, tetapi mudarat keduanya lebih besar dari manfa`atnya". (al-Baqarah 2:219)

Kemudian dengan mengurangkan pengambilan (intake) arak dengan melarang mereka daripada solat dalam keadaan mabuk. Dengan ini, mereka hanya ada sedikit masa untuk minum arak.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.. (4:43)

Setelah itu, barulah arak diharamkan sepenuhnya.

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (5:90)
Banyak rukhsah (kemudahan)

Dalam Islam, terdapat banyak rukhsah (kemudahan)yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sebagai contoh, apabila kita sedang bermusafir atau sakit, kita dibolehkan meninggalkan puasa di bulan Ramadhan dan menggantikannya pada hari lain.

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza (antara yang benar dan yang salah). Oleh itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia dibenarkan untuk tidak berpuasa), maka (hendaklah menggantikan puasa tersebut) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..(2:185)

Terdapat banyak lagi kemudahan yang diberikan Tuhan kepada kita. Contoh:

• Orang yang bermusafir dibenarkan menggabungkan dan memendekkan dua waktu solat.
• Orang yang sakit boleh menggabungkan solat.
• Orang yang sakit boleh bersolat dalam keadaan duduk atau baring.
• Dihalalkan makanan yang haram apabila dalam keadaan darurat.

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging haiwan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala ……..Maka barangsiapa terpaksa kerana kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 5:3


Mengapa Islam dilihat susah?

Islam adalah agama yang mudah dan indah. Tetapi malangnya ramai dari kalangan umat Islam yang tidak mengamalkan Islam yang sebenar. Ini mendatangkan imej yang negative terhadap Islam sehingga Islam dilihat sebagai agama yang susah, tidak logic, barbaric, menindas wanita, tidak adil dan sebagainya.

Itulah sebabnya kita tidak harus mengadili dan mempelajari Islam berdasarkan amalan seseorang Muslim. Ini kerana tidak semua amalan umat Islam mencerminkan apa yang terkandung di dalam ajaran Islam. Bagi mengetahui ajaran Islam yang sebenar, kita hendaklah mempelajarinya daripada sumbernya yang asal, iaitu al-Quran dan as-Sunnah. Kata-kata atau amalan seseorang itu boleh diterima atau ditolak kecuali Nabi Muhammad SAW yang dipelihara oleh Tuhan daripada sebarang kesilapan.

Mengapa Islam dilihat susah? Berikut adalah di antara sebab mengapa Islam dilihat susah.

Islam yang dicemari.

Secara fitrahnya (nature), Islam adalah mudah. Tetapi apabila kefahaman atau pengamalan Islam itu dicemari, fitrah ini juga tercemar. Ini menjadikan Islam dilihat menjadi susah.

Apabila seseorang itu memeluk Islam, dia hanya perlu mengubah kepercayaannya (akidah) dan amalan-amalan tertentu sahaja. Dia tidak perlu meninggalkan amalan budayanya, selagimana amalan tersebut tidak bercanggah dengan al-Quran dan As-Sunnah . Dia tidak perlu menjadi seorang arab atau menjadi seorang melayu atau mana-mana kaum lain. Tetapi apabila Islam telah dicampuradukkan dengan amalan mana-mana budaya atau amalan-amalan yang diada-adakan, ia menjadi susah, terutama bagi orang yang baru memeluk Islam. Mereka bukan sahaja disuruh untuk mengubah kepercayaan mereka, malah mereka juga turut disuruh untuk mengubah budaya dan cara hidup mereka yang telah diamalkan selama puluhan tahun.

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (49:13)

Islam tidak diamalkan dengan ilmu.

Ramai dari kalangan umat Islam tidak mengamalkan Islam dengan ilmu, iaitu berdasarkan Al-Quran dan as-Sunnah. Ini menyebabkan mereka tidak memahami rukhsah (kemudahan) yang ada di dalam Islam.

Selain itu, mereka tidak dapat membezakan di antara amalan budaya dan ajaran Islam. Ada juga di kalangan mereka yang menyuruh muallaf melakukan perkara-perkara yang sebenarnya tidak datang daripada ajaran Islam seperti melarang mereka daripada balik ke rumah keluarga, memutus persahabatan dengan kawan-kawan non-muslim, dan sebagainya. Sepatutnya setelah memeluk Islam, dia menjadi anak yang lebih baik, ahli keluarga yang lebih baik dan sahabat yang lebih baik.

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Ku-beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (31:14-15)

Selain itu, di sebahagian tempat, orang yang baru memeluk Islam disuruh untuk menukar nama mereka. Perkara tersebut adalah sangat sensitive dalam budaya mereka. Ramai dari kalangan non-Muslim yang menangguhkan hasrat mereka untuk memeluk Islam hanya kerana enggan untuk menukar nama mereka. Sedangkan Islam tidak mewajibkan seseorang yang baru memeluk Islam untuk menukar nama mereka selagimana nama mereka tidak membawa maksud yang buruk. Nama yang baik adalah dikira sebagai nama Islam, tanpa mengira dalam apa jua bahasa sekalipun. Malah, di kalangan para sahabat, ada yang mempunyai nama yang bukan dalam bahasa Arab seperti Salman dan Bilal. Mereka tidak pernah diarahkan oleh Nabi SAW untuk menukarkan nama mereka ke dalam bahasa Arab.

Tidak mengikut keutamaan (priority)

Islam adalah agama yang mementingkan keutamaan (priority). Para sahabat suka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, “Apakah (amalan) yang utama” atau “Apakah (amalan) Islam yang utama?” Nabi Muhammad SAW memberikan jawapan yang berbeza kepada penanya yang berbeza berdasarkan kepada keadaan dan tahap mereka yang berbeza.

Seseorang itu perlu mengamalkan Islam mengikut keutamaan. Dia tidak dibebankan untuk mengamalkan seluruh ajaran Islam secara drastic. Tetapi dia perlu mempelajari ilmu-ilmu asas Islam terlebih dahulu, mengenali Tuhan dan mengamalkan perkara-perkara rukun sebelum perkara-perkara lain. Apabila ini tidak diikuti, Islam akan menjadi sukar untuk diamalkan kerana lemahnya perkara yang asas (foundation) dalam membina iman dalam diri seseorang.

Ini berlaku dalam masyarakat apabila mereka lebih mengutamakan perkara-perkara fiqh (aspek hukum-hakam) berbanding akidah (kepercayaan), mengutamakan isu tudung berbanding tauhid (Islamic monotheism), mengutamakan perkara furu’ (ranting) berbanding perkara pokok atau asas, mengutamakan tilawah (bacaan/recitation) al-Quran berbanding memahami tafsir (interpretation) atau isi kandungan al-Quran dan sebagainya.

1 comment: